Správný postup při výměně brzdových kotoučů nebo destiček

Dodržením správného postupu při demontáži a montáži brzdových součástí minimalizujete riziko následného poškození brzdových součástí, které není způsobeno vadným brzdovým dílem.

Při výměně kotoučů a destiček je nutné postupovat takto:

  1. rozebrat a vyčistit brzdový třmen, eventuélně vyměnit pístek, prachovky, jsou-li poškozeny
  2. zkontrolovat náboj, zda nehází, zkontrolovat vůle v ložisku (dělá málokdo, nicméně pomůže odhalit důvod následného poškození nové součástky)
  3. důsledně očistit dosedací plochu kotouče, i drobná nečistota způsobí vychýlení kotouče a zvýší pravděpodobnost koroze kotouče v tomto místě a také zvlnění kotouče v průběhu používání
  4. namontovat kotouč
  5. změřit házivost kotouče, v tomto momentě by se ihned odhalila případná výrobní vada kotouče nebo by se ukázala vada jiného dílu na nápravě

Pokud se objeví vibrace po najetí např 2000-4000km, v naprosté většině případů nejde o výrobní vadu kotouče ale o špatnou montáž nebo jinou vadu na nápravě, která měla být při výměně brzdových částí odhalena.